1. Welcome to brand new satellite community! Join now if you want to enjoy in discussions and participate in contests where you can earn awards.
    Dismiss Notice

Stran, kjer se nahajajo nastavitve za različne naročniške kartice

Discussion in 'Datoteke' started by OldSkul, Aug 31, 2010.

  1. OldSkul

    OldSkul Guest

    Oscamconfigs ne obstaja več, po novem se stran imenuje satnigmo.com
     

Share This Page