1. Welcome to brand new satellite community! Join now if you want to enjoy in discussions and participate in contests where you can earn awards.
    Dismiss Notice

VU+ SOLO ročno vpisovanje ključev

Discussion in 'VU+ sprejemniki' started by bluray, Oct 2, 2010.

  1. bluray

    bluray New Member

    Zanima me če se da ročno vnašat ključe v VU+solo ali bstaja kakšen drugi način.
     

Share This Page