1. Welcome to brand new satellite community! Join now if you want to enjoy in discussions and participate in contests where you can earn awards.
    Dismiss Notice

Newcs se ne razvija več!

Discussion in 'Newcs' started by OldSkul, Aug 10, 2010.

  1. OldSkul

    OldSkul Guest

    Ekipa, ki je razvijala newcs, se je že pred časom odločila, da ga ne bo več. Tako da je newcs 1.67RC1 trenutno že nekaj časa zadnja verzija.
     

Share This Page